Kunst is een prachtig medium om de wereld te ervaren, te beschouwen en om zelf te beoefenen. Zij  is van alle tijden en van iedere cultuur.
Iedereen zou daarom ook in de gelegenheid gesteld moeten kunnen worden om met kunst in aanraking te komen, zich erin te verdiepen, de eigen creativiteit te ontdekken en waar mogelijk te ontwikkelen.

In 1989 is op Aruba Ateliers ’89 opgericht. Deze Academie heeft vier succesvolle jaren beleefd. Belangstellenden uit alle geledingen van de bevolking kwamen naar de academie om kennis en vaardigheden op te doen en zich te bekwamen in de vakken die er werden gedoceerd. Jonge talenten stroomden door naar academies in Europa. Zo is bijvoorbeeld iemand als Remy Jungerman in Nederland terecht gekomen en daar uiteindelijk bekend geworden. Ook de bekende modeontwerper Percy Irausquin is begonnen op de Ateliers.
Tegelijkertijd is er een noemenswaardig aantal kunstenaars die door de lessen die zij hebben gevolgd op de Ateliers Aruba vertegenwoordigen in het buitenland. Hiervan zijn Glenda Heyliger, Roland Jansen, Alida Martinez, Osaira Muyale, Irene Peterson, Heronimo Renwick, Marcello Werleman, en Junior de Windt voorbeelden.

Ateliers ’89 heeft dus in het verleden bewezen een enorme stimulans te zijn voor de ontwikkeling van individuele kunstenaars en het kunstklimaat. Zij heeft gelegenheid gecreëerd en geboden en velen hebben hiervan kunnen profiteren. Het staken van haar werkzaamheden was vooral het gevolg van het feit dat de Ateliers niet langer gefinancierd kon worden.
De stichting Ateliers ’89  wil een doorstart maken en opnieuw een dergelijke plek creëren op Aruba voor de Antillen en de regio.

Doelstelling
De Stichting Ateliers ’89 wil geïnteresseerden uit Aruba en de regio in de gelegenheid stellen om zich te oriënteren op  de hedendaagse beeldende kunst en vormgeving, opdat zij hun creatieve mogelijkheden kunnen  onderzoeken en exploreren. De Stichting wil een kweekvijver creëren voor jong talent.

Het middel daartoe is een jaarlijks terugkerende serie workshops:
Op de Ateliers zullen verschillende disciplines binnen de beeldende kunst en vormgeving aan bod komen. Deze plek zal mogelijkheden bieden voor zowel degenen die een (aantal) cursus(sen) willen volgen als diegenen die zich willen voorbereiden op een vervolgstudie aan een kunstacademie elders. Ateliers voorziet derhalve in de behoefte van individuen die op verschillende niveaus willen deelnemen.  De docenten zijn getraind in zowel het klassikale en projectmatige onderwijs als het individuele onderwijs op maat en kunnen derhalve inspelen op de verschillende niveaus van de cursisten.  Tevens wordt de mogelijkheid geboden voor uitwisselingen met Nederlandse kunstenaars en studenten.

Ateliers ’89 wil haar doel bereiken door middel van:
-Een gevarieerd cursusaanbod binnen de workshops
-Presentaties van de resultaten van de workshops
-Incidentele manifestaties.